Lưu trữ Tác giả: admin

Khóa học kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định ngày 13/07/2019

Đọc thêm...

Khóa học Nhân tướng ứng dụng trong tâm lý học thuyết phục ngày 13/07/2019

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp ngày 04/07/2019

Đọc thêm...

Khóa học Nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý ngày 01/07/2019

Đọc thêm...

Khóa học train the trainer – đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp ngày 27/06/2019

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng quản lý nhóm ngày 26/06/2019

Đọc thêm...

Khóa học Nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý cấp trung ngày 24/06/2019

Đọc thêm...

CCO (Chief Customer Officer) – Giám Đốc Kinh Doanh

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Cấp Lãnh đạo Doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Giám Đốc); Đội ngũ quản lý cấp trung của các Doanh nghiệp; Giám đốc kinh doanh (CCO) của các doanh nghiệp; các trưởng bộ phận phụ trách kinh doanh trong các doanh nghiệp Những người có hoài vọng trở thành Giám Đốc kinh doanh trong tương lai MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH: Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể: Đọc thêm...

CMO (Chief Marketing Officer) – Giám Đốc Marketing

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Các nhà lãnh đạo và các cấp quản lý trong công ty/ tổ chức; Những người công tác ở bộ phận marketing trong công ty/ tổ chức; Những người có mục tiêu trở thành một CMO chuyên nghiệp – trong tương lai. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH: Khóa học nhằm mục tiêu trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết cần có ở một CMO quốc tế như sau: Cách thức tư duy Đọc thêm...

Khóa học Nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý cấp trung ngày 17/06/2019

Đọc thêm...