Lưu trữ Tác giả: admin

Giám đốc Tài Chính – CFO

      Giám đốc Tài Chính (CFO) là những người có khả năng dự báo và xử lý các rủi ro tài chính, lập chiến lược kinh doanh lâu dài cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, rất ít CFO trong nước làm được điều này, trong khi rủi ro tài chính của doanh nghiệp (DN) ngày càng tăng do tác động của những biến động trên thị trường. CFO là người tạo dựng được uy tín và niềm tin của cộng đồng tài Đọc thêm...

Giám đốc nhân sự – CHRO

 Nhiều quan niệm cho rằng Giám đốc nhân sự chỉ là người thừa hành mệnh lệnh Ban Giám đốc, hay Giám đốc Nhân sự là người gây phiền toái, can thiệp vào các bộ phận khác. Trong ba chân kiềng của một hệ thống tổ chức, ngoài vốn, chiến lược – nhân sự là một trong những nguồn lực chính. Vậy vai trò của Giám đốc Nhân sự nên được nhìn nhận chuẩn mực như thế nào?  Ở cấp Đọc thêm...

Giám Đốc Điều Hành chuyên nghiệp

      Master CEO là một chương trình được thiết kế dành riêng cho các nhà lãnh đạo quản trị Doanh nghiệp hiện đại. Để hoạch định chiến lược thì vai trò của người chủ Doanh nghiệp được ví như thuyền trưởng, một người hùng luôn hội tụ đầy đủ tố chất để chèo lái con thuyền Doanh nghiệp vươn ra biển lớn thì tầm vóc và vai trò của người CEO cần phải nâng lên tầm mới là MCEO.    Đọc thêm...

Khóa học Quản lý Hành Chính – Nhân Sự ngày 17/10/2017

Khóa học :  Quản lý Hành Chính - Nhân Sự. Đọc thêm...