Lưu trữ Tác giả: admin

Giám Đốc Sản Xuất Chuyên Nghiệp

  Sản phẩm với chất lượng ưu việt nhất mới là điều đáng quan tâm đầu tiên.Hiện nay, việc ứng dụng phương pháp quản lý trong sản xuất còn rất hạn chế. Phần lớn các CPO - Giám đốc sản xuất đang quản lý dựa trên kinh nghiệm.   Thấu hiểu vấn đề đó, Học Viện Đào Tạo Crossroadplus chúng tôi đã thiết kế lên chương trình đào tạo “CPO – Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp” nhằm  mang lại những công nghệ quản Đọc thêm...