Lưu trữ Tác giả: admin

Khóa học Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp ngày 14/06/2019

Đọc thêm...

CEO – Giám Đốc Điều Hành

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, quản lý cấp cao các doanh nghiệp đa quốc gia, Doanh nghiệp vừa và nhỏ. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH: Cung cấp chuyên sâu và hệ thống kiến thức chiến lược trong quản trị, marketing, nhân sự. Nâng cao kỹ năng mới trong quản trị điều hành . SỰ KHÁC BIỆT Khóa học được đảm bảo kiểm tra chất lượng định kỳ. Khóa học đảm bảo Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng thiết lập cuộc hẹn ngày 05/06/2019

Đọc thêm...

Khóa học train the trainer – đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp ngày 24/05/2019

Đọc thêm...

Khóa học Quản lý kho bãi chuyên nghiệp ngày 18/05/2019

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng chăm sóc khách hàng ngày 18/05/2019

Đọc thêm...

Khóa học Nhân tướng học trong kinh doanh ngày 17/05/2019

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng chăm sóc khách hàng ngày 16/05/2019

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng giao tiếp nơi công sở ngày 14/05/2019

Đọc thêm...

Khóa học Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp ngày 12/05/2019

Đọc thêm...