Lưu trữ Tác giả: admin

Khóa học train the trainer – đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp ngày 29/10/2019

Đọc thêm...

Khóa học train the trainer – đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp ngày 30/10/2019

Đọc thêm...

Khóa học Nghệ thuật “dụng tâm đối nhân” trong giao tiếp ngày 28/10/2019

Đọc thêm...

Khóa học Nhân tướng học trong giao tiếp ngày 27/10/2019

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng giám sát công việc ngày 24/10/2019

Đọc thêm...

CHIẾC ĐỒNG HỒ CŨ VÀ BÀI HỌC VỀ GIÁ TRỊ

Một người cha trước khi chết nói với con gái của ông: "Đây là chiếc đồng hồ mà ông của con đã cho cha và nó hơn 200 tuổi rồi. Nhưng trước khi giao nó cho con, con hãy đem nó đến tiệm đồng hồ ở con đường đầu tiên và nói với ông ta là con muốn bán nó, xem giá của nó là bao nhiêu." Người con đi và trở về nói với cha của cô "người làm Đọc thêm...

Khóa học Nghệ thuật “dụng tâm đối nhân” trong giao tiếp ngày 21/10/2019

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng bán hàng hiệu quả ngày 19/10/2019

Đọc thêm...

Khóa học Nghệ thuật “dụng tâm đối nhân” trong giao tiếp ngày 18/10/2019

Đọc thêm...

Khóa học Nghệ thuật “dụng tâm đối nhân” trong giao tiếp ngày 14/10/2019

Đọc thêm...