Lưu trữ Tác giả: admin

Top 10 thương hiệu mạnh Quốc Gia năm 2019

Học viện đào tạo Crossroadplus vinh dự đón nhận giải thưởng “Top 10 thương hiệu mạnh Quốc Gia” trong Chương trình Tôn vinh “Thương hiệu Mạnh Quốc gia” và “Doanh nghiệp - Doanh nhân xuất sắc” năm 2019 vừa được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 05/05/2019. Đây là chương trình thường niên, được tổ chức với mục đích tôn vinh những thương hiệu mạnh, uy tín trên thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, chương trình Đọc thêm...

Khóa học Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp ngày 05/05/2019

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên ngày 24/04/2019

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng chăm sóc khách hàng qua điện thoại ngày 13/04/2019

Đọc thêm...

Khóa học Nhân tướng học trong quản trị ngày 07&12/04/2019

Đọc thêm...

Khóa học train the trainer – đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp ngày 09/04/2019

Đọc thêm...

Khóa học Nhân tướng ứng dụng trong tâm lý học thuyết phục ngày 06/04/2019

Đọc thêm...

Khóa học Thay đổi tư duy tích cực ngày 30/03/2019

Đọc thêm...

Khóa học Thay đổi tư duy tích cực ngày 29/03/2019

Đọc thêm...

Khóa học thấu hiểu tâm lý hành vi khách hàng ngày 23/03/2019

Đọc thêm...