Lưu trữ Tác giả: admin

Khóa học Nghiệp vụ quản lý kho công trình xây dựng ngày 28/07/2018

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng quản lý công việc HSE ngày 13/07/2018

Đọc thêm...

Khóa học Nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý cấp trung ngày 03/07/2018

Đọc thêm...

Khóa học Train the trainer ngày 14/06/2018

Đọc thêm...

Khóa học Quản lý kho bãi chuyên nghiệp ngày 15/06/2018

Đọc thêm...

Giám Đốc Sản Xuất Chuyên Nghiệp

  Sản phẩm với chất lượng ưu việt nhất mới là điều đáng quan tâm đầu tiên.Hiện nay, việc ứng dụng phương pháp quản lý trong sản xuất còn rất hạn chế. Phần lớn các CPO - Giám đốc sản xuất đang quản lý dựa trên kinh nghiệm.   Thấu hiểu vấn đề đó, Học Viện Đào Tạo Crossroadplus chúng tôi đã thiết kế lên chương trình đào tạo “CPO – Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp” nhằm  mang lại những công nghệ quản Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp ngày 01/06/2018

Đọc thêm...

Khóa học Tạo động lực cho nhân viên ngày 01/06/2018

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp ngày 25/05/2018

Đọc thêm...

Khóa học Quản lý sản xuất hiệu quả ngày 23/05/2018

Đọc thêm...