Lưu trữ Tác giả: admin

Khóa học Nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ quản lý cấp trung ngày 06/10/2018

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng ngày 26/08/2018

Đọc thêm...

Khóa học Nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý cấp trung ngày 10/08/2018

Đọc thêm...

Khóa học Nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý cấp trung ngày 13/08/2018

Đọc thêm...

Khóa học Chăm sóc khách hàng qua điện thoại ngày 05/08/2018

Đọc thêm...

Khóa học Xây dựng văn hóa doanh nghiệp ngày 04/08/2018

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp ngày 03/08/2018

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp ngày 29/07/2018

Đọc thêm...

Khóa học Nghiệp vụ quản lý kho công trình xây dựng ngày 28/07/2018

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng quản lý công việc HSE ngày 13/07/2018

Đọc thêm...