by

Lưu trữ Danh mục: Tin tức

Khóa học Quản lý Hành Chính – Nhân Sự ngày 17/10/2017

Khóa học :  Quản lý Hành Chính - Nhân Sự. Đọc thêm...

Khóa học Nâng cao năng lực quản trị dành cho đội ngũ quản lý cấp trung ngày 08/11/2017

Khóa học : Nâng cao năng lực quản trị dành cho đội ngũ quản lý cấp trung. Đọc thêm...

Khóa học kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp ngày 01/11/2017

Khóa học: Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp Đọc thêm...

Học viện đào tạo CrossroadPlus đồng hành cùng sự phát triển của Hội Doanh Nghiệp TP HCM.

Học viện đào tạo CrossroadPlus đồng hành cùng sự phát triển của Hội Doanh Nghiệp TP HCM. Đọc thêm...

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa Học viện CrossroadPlus và Hội Doanh Nghiệp TP.HCM

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa Học viện CrossroadPlus và Hội Doanh Nghiệp TP.HCM ngày 09/10/2017 Đọc thêm...

Khóa học Lập kế hoạch , quản lý và tổ chức công việc hiệu quả ngày 03/10/2017

Khóa học : Lập kế hoạch , quản lý và tổ chức công việc hiệu quả. Thời lượng: 4 ngày ( 03, 05, 10,12/10/2017) Đọc thêm...

Khóa học Nâng cao năng lực quản trị dành cho đội ngũ quản lý cấp trung ngày 06/10/2017

Khóa học : Nâng cao năng lực quản trị dành cho đội ngũ quản lý cấp trung. Thời lượng: 2 ngày ( 06 & 07/10/2017) Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp ngày 25/09/2017

Khóa học : kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp. Thời lượng:  2 ngày (25, 26/09/2017 ) Đọc thêm...

Khóa học Giám sát chất lượng (QC) ngày 23/09/2017

Khóa học :Giám sát chất lượng  (QC). Thời lượng: 2 ngày (23 & 24/09/2017 ) Đọc thêm...