Tin tức | Học viện Crossroadplus

Lưu trữ Danh mục: Tin tức

Khóa học Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp ngày 05/01/2019

Đọc thêm...

Khóa học train the trainer – đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp ngày 21/11/2018

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên ngày 17/11/2018

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng chăm sóc khách hàng ngày 08/11/2018

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ không lời ngày 23/10/2018

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng bán hàng ngày 20/10/2018

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng chăm sóc khách hàng ngày 04/10/2018

Đọc thêm...

Khóa học Nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ quản lý cấp trung ngày 06/10/2018

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng ngày 26/08/2018

Đọc thêm...

Khóa học Nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý cấp trung ngày 10/08/2018

Đọc thêm...