Lưu trữ Danh mục: Tin tức

Khóa học kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định ngày 13/07/2019

Đọc thêm...

Khóa học Nhân tướng ứng dụng trong tâm lý học thuyết phục ngày 13/07/2019

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp ngày 04/07/2019

Đọc thêm...

Khóa học Nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý ngày 01/07/2019

Đọc thêm...

Khóa học train the trainer – đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp ngày 27/06/2019

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng quản lý nhóm ngày 26/06/2019

Đọc thêm...

Khóa học Nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý cấp trung ngày 24/06/2019

Đọc thêm...

Khóa học Nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý cấp trung ngày 17/06/2019

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp ngày 14/06/2019

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng thiết lập cuộc hẹn ngày 05/06/2019

Đọc thêm...