Tin tức | Học viện Crossroadplus | Trang 2

Lưu trữ Danh mục: Tin tức

Khóa học Nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý cấp trung ngày 13/08/2018

Đọc thêm...

Khóa học Chăm sóc khách hàng qua điện thoại ngày 05/08/2018

Đọc thêm...

Khóa học Xây dựng văn hóa doanh nghiệp ngày 04/08/2018

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp ngày 03/08/2018

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp ngày 29/07/2018

Đọc thêm...

Khóa học Nghiệp vụ quản lý kho công trình xây dựng ngày 28/07/2018

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng quản lý công việc HSE ngày 13/07/2018

Đọc thêm...

Khóa học Nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý cấp trung ngày 03/07/2018

Đọc thêm...

Khóa học Train the trainer ngày 14/06/2018

Đọc thêm...

Khóa học Quản lý kho bãi chuyên nghiệp ngày 15/06/2018

Đọc thêm...