Lưu trữ Danh mục: Tin tức

Khóa học Nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ quản lý cấp trung ngày 29/02/2020

Đọc thêm...

Khóa học Nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ quản lý cấp trung ngày 22/02/2020

Đọc thêm...

Khóa học Nâng cao kỹ năng phỏng vấn và tuyển dụng nhân viên ngày 30/12/2019

Đọc thêm...

Khóa học train the trainer – đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp ngày 10/12/2019

Đọc thêm...

Khóa học Nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ quản lý cấp trung ngày 07/12/2019

Đọc thêm...

Khóa học train the trainer – đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp ngày 29/11/2019

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng quản lý hiệu quả ngày 19/11/2019

Đọc thêm...

Khóa học Nghệ thuật “dụng tâm đối nhân” trong giao tiếp ngày 04/11/2019

Đọc thêm...

Khóa học train the trainer – đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp ngày 29/10/2019

Đọc thêm...

Khóa học train the trainer – đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp ngày 30/10/2019

Đọc thêm...