Lưu trữ Danh mục: Tin tức

Khóa học Nhân tướng học trong quản trị ngày 07&12/04/2019

Đọc thêm...

Khóa học train the trainer – đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp ngày 09/04/2019

Đọc thêm...

Khóa học Nhân tướng ứng dụng trong tâm lý học thuyết phục ngày 06/04/2019

Đọc thêm...

Khóa học Thay đổi tư duy tích cực ngày 30/03/2019

Đọc thêm...

Khóa học Thay đổi tư duy tích cực ngày 29/03/2019

Đọc thêm...

Khóa học thấu hiểu tâm lý hành vi khách hàng ngày 23/03/2019

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng chăm sóc khách hàng ngày 26/02/2019

Đọc thêm...

Học viện Crossroadplus khai xuân

Đọc thêm...

Khóa học Ứng dụng phong thủy trong quản trị doanh nghiệp ngày 19/01/2019

Đọc thêm...

Khóa học Quản trị nhân sự chuyên nghiệp ngày 17/01/2019

Đọc thêm...