Lưu trữ Danh mục: Tin tức

Khóa học Nghiệp vụ quản lý kho công trình xây dựng ngày 28/07/2018

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng quản lý công việc HSE ngày 13/07/2018

Đọc thêm...

Khóa học Nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý cấp trung ngày 03/07/2018

Đọc thêm...

Khóa học Train the trainer ngày 14/06/2018

Đọc thêm...

Khóa học Quản lý kho bãi chuyên nghiệp ngày 15/06/2018

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp ngày 01/06/2018

Đọc thêm...

Khóa học Tạo động lực cho nhân viên ngày 01/06/2018

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp ngày 25/05/2018

Đọc thêm...

Khóa học Quản lý sản xuất hiệu quả ngày 23/05/2018

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng chăm sóc khách hàng qua điện thoại ngày 12/05/2018

Đọc thêm...