Lưu trữ Danh mục: Tin tức

Khóa học Quản trị nhân sự chuyên nghiệp ngày 17/01/2019

Đọc thêm...

Khóa học Nghệ thuật tuyển dụng, dùng, giữ và sa thải nhân sự ngày 18/01/2019

Đọc thêm...

Khóa học Thiết lập BSC & KPI 14/01/2019

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp ngày 05/01/2019

Đọc thêm...

Khóa học train the trainer – đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp ngày 21/11/2018

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên ngày 17/11/2018

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng chăm sóc khách hàng ngày 08/11/2018

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ không lời ngày 23/10/2018

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng bán hàng ngày 20/10/2018

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng chăm sóc khách hàng ngày 04/10/2018

Đọc thêm...