Bài viết

ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học được thiết kế nhằm mục cung cấp cho học viên những kiến thức, kinh nghiệm và kỹ thuật cần thiết trong việc đào tạo và phát triển nhân sự tại các công ty.

Nội dung đạt được:

 • Nhận thức vai trò Đào tạo và Phát triển Nhân sự trong Doanh nghiệp.
 • Phân tích và xác định được nhu cầu đào tạo và phát triển của công ty.
 • Lựa chọn được các hình thức, chương trình và phương pháp đào tạo phù hợp.
 • Xác định được các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo.
 • Biết cách Xây dựng Hệ thống Đào tạo Nội bộ.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ KHÓA HỌC

Khóa học được thiết kế cho các cấp quản lý, CEO, CPO, chuyên viên, nhân viên nhân sự và những người có liên quan trong việc đào tạo và phát triển nhân viên tại doanh nghiệp.

NỘI DUNG

Học phần Nội dung chính Kết quả
 1. Tổng quan về đào tạo và Phát triển Nhân sự
 • Đào tạo và phát triển là gì?
 • Tầm quan trọng của Đào tạo và Phát triển Nhân sự
 • Các giai đoạn đào tạo và phát triển
 • Mô hình đào tạo và phát triển nhân sự đương đại của các tập đoàn lớn trên thế giới
 • Ứng dụng mô hình cho Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
 • Xác định được ý nghĩa của việc đào tạo và phát triển
 • Xác định được mục tiêu đào tạo và các giai đoạn phát triển của hoạt động đào tạo và phát triển
 • Ứng dụng mô hình cho Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
 1. Xây dựng Hệ thống , quy trình đào tạo
 • Quy trình đào tạo và phát triển
 • Cơ sở hoạch định chính sách Đào tạo
 • Định hướng Quy hoạch Đào tạo
 • Quy hoạch Phát triển và Kế thừa
 • Tầm nhìn Đào tạo và Phát triển
 • Chiến lược Đào tạo & Phát triển
 • Nhận thức các yếu tố ảnh hưởng Đào tạo và Phát triển
 • Biết cách Quy hoạch Nguồn lực theo định hướng Quản lý
 • Hoạch định chiến lược Đào tạo và Phát triển
 1. Đào tạo & giải pháp trong huấn luyện đội ngũ.
 • Khi nào chọn giải pháp đào tạo?
 • Phân tích SWOT/PEST trong Đào tạo
 • Đào tạo, Kèm cặp và Hướng dẫn.
 • Vai trò của các cấp Lãnh đạo trong đào tạo và phát triển
 • Các nguyên tắc xác định nhu cầu đào tạo
 • Các nguồn dữ liệu phân tích nhu cầu đào tạo và phát triển
 • Lựa chọn Hình thức đào tạo
 • Phương pháp đào tạo cho người trưởng thành.
 • Đánh giá chương trình đào tạo
 • Xác định được tiến trình đào tạo và phát triển, vai trò của các cấp trong đào tạo và phát triển
 • Xác định các nguyên tắc xác định nhu cầu đào tạo
 • Xác định được hình thức, phương pháp đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo phù hợp
 • Xác định được lợi ích của việc phát triển nghề nghiệp
 1. Xây dựng, phát triển Nhân sự kế thừa
 • Quy hoạch nguồn nhân lực dài hạn
 • Phát triển nghề nghiệp nhân sự
 • Những tố chất cần có cho Nhân sự được quy hoạch để phát triển.
 • Kèm cặp và Phát triển
 • Những phương pháp Phát triển Nhân sự hiện đại
 • Đánh giá phát triển nhân sự
 • Biết cách Quy hoạch nguồn nhân lực
 • Biết cách chọn lọc nhân sự để phát triển
 • Biết các phương pháp Phát triển Nhân viên
 • Đánh giá kết quả Phát triển Nhân sự
 1. Hoạch định Nguồn Nhân lực
 • Giới thiệu tổng quan Hoạch định Nguồn Nhân lực.
 • Hiện trạng Nguồn Nhân lực Việt Nam 2016.
 • Tư duy mới về Quy hoạch Nguồn Nhân lực và gìn giữ Nhân tà
 • Xác định được mục tiêu đào tạo và Ứng dụng mô hình cho Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
 • Nhìn nhận lại Quy hoạch Nguồn nhân lực kiểu mới.
 1. Xây dựng Hệ thống Đào tạo
 • Quy trình đào tạo và phát triển
 • Cơ sở hoạch định chính sách Đào tạo
 • Định hướng Quy hoạch Đào tạo
 • Quy hoạch Phát triển và Kế thừa
 • Tầm nhìn Đào tạo và Phát triển
 • Chiến lược Đào tạo & Phát triển
 • Nhận thức các yếu tố ảnh hưởng Đào tạo và Phát triển
 • Biết cách Quy hoạch Nguồn lực theo định hướng Quản lý
 • Hoạch định chiến lược Đào tạo và Phát triển
 1. Định hướng đào tạo và Giải pháp Phát triển Nhân sự phù hợp với tầm nhìn chiến lược trong tổ chức
 • Quy hoạch nguồn nhân lực dài hạn
 • Định hướng Chiến lược về Nguồn nhân lực của Doanh nghiệp Việt Nam.
 • Giải pháp Đào tạo và Phát triển Nhân tài.
 • Chính sách Gìn giữ và phát triển Nhân tài.
 • Tư vấn của Chuyên gia
 • Biết cách Quy hoạch nguồn nhân lực và giữ nhân tài
 • Biết cách định hướng Chiến lược về Nguồn Nhân lực
 • Biết các phương pháp Phát triển Nhân viên
 • Đánh giá kết quả Phát triển Nhân sự

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC

THỜI GIAN
– KHAI GIẢNG: Cập nhật theo lịch học viên
– THỜI LƯỢNG: 4 buổi
ĐỊA ĐIỂM:  313 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
HỌC PHÍ: 3.300.000 / khóa (bao gồm cả tea break, chi phí tài liệu, in ấn, giảng viên, chứng nhận)

Phí ưu đãi: 3.000.000/ khóa dành cho học viên đăng ký trước khai giảng 10 ngày hoặc đăng ký từ 3 học viên.

Thông tin liên hệ:

Hotline: 0909.164.889 
Email: info@crossroadplus.edu.vn
Địa chỉ: 313 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: www.crossroadplus.edu.vn

Bài viết liên quan

KPI
KHÓA HUẤN LUYỆN THIẾT LẬP XÂY DỰNG KPI’S XƯỞNG SẢN XUẤT

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Định hướng tư duy Thiết lập xây dựng biểu mẫu

quan-tri-mau-thuan-giai-quyet-xung-dot
KHÓA HUẤN LUYỆN QUẢN TRỊ MÂU THUẪN VÀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Sau khi học xong khóa học này học viên có khả

ban-hang-nganh-co-khi-dien
KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ – ĐIỆN

THÔNG ĐIỆP KHÓA HỌC - Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp bộ

ky-nang-thuyet-trinh
KHÓA HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học được thiết kế cho tất cả các cá nhân

xay-dung-van-hoa-doanh-nghiep
KHÓA HUẤN LUYỆN XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ Cấp quản lý doanh nghiệp Trưởng/ phó các phòng, ban

nghe-thuat-lanh-dao
KHÓA HUẤN LUYỆN NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho

nang-cao-nang-luc-quan-ly-cho-doi-ngu-quan-ly-cap-trung
KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ DÀNH CHO ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ CẤP TRUNG

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Sau khoá học, học viên sẽ: - Thừa nhận, thích nghi và

ke-toan-quan-tri
KHÓA HỌC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Sau khi hoàn thành khóa học:  Phân biệt rõ ràng công

tao-dong-luc-cho-nhan-vien
KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho

6CD0029D-590D-4613-9599-355C46D0FCF4
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN

“Hãy có thời gian cho cả công việc và hưởng thụ; khiến mỗi ngày