banner-train-the-trainer-1

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

“TRAIN THE TRAINER”

ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP

NỘI DUNG KHÓA  ĐÀO TẠO:

 • Nghệ thuật truyền đạt kế hoạch làm việc trong doanh nghiệp giúp nhân viên hiểu nhanh chóng, hiệu quả và chuyên nghiệp nhất  
 • Nâng cao kỹ năng huấn luyện, xây dựng đội ngũ nhân sự trong doanh nghiệp
 • Nghệ thuật xử lý tình huống phát sinh trong doanh nghiệp
 • Kỹ năng dẫn giảng, đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp
 • Đối thoại trực tiếp với đội ngũ chuyên gia

MỤC TIÊU KHÓA ĐÀO TẠO:

Chương trình này nhắm đến các giảng viên tham vọng và giảng viên hiện tại. Chương trình sẽ cung cấp cho người tham gia:

 • Tìm hiểu phương pháp tiếp cận về việc chuẩn bị và giảng dạy một chương trình đào tạo.
 • Tìm hiểu cơ bản về cách học của người lớn và quá trình học tập
 • Tìm hiểu về hướng dẫn đào tạo cơ bản
 • Thực hành những kinh nghiệm tốt nhất cần cho một giảng viên hiệu quả
 • Tìm hiểu cách tổ chức lớp học và môi trường học tập
 • Tìm hiểu cách lấy thông tin phản hồi và đánh giá đào tạo

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

 • Giám Đốc Nhân sự, Giám Đốc đào tạo
 • Trưởng phòng đào tạo, trưởng phòng nhân sự
 • Các trưởng phòng ban Bộ phận
 • Các đối tượng quan tâm đến lĩnh vực này

PHƯƠNG PHÁP:

Chương trình 4 ngày (8 buổi) sẽ được thực hiện bằng hình thức trình bày trực quan, trò chơi, hoạt động, phân vai, v.v. Người tham gia cũng sẽ trình bày những hoạt động suy nghĩ cá nhân để tiếp thu kiến thức học  tập.

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH:

Chương trình sẽ bao gồm các phần sau:

 Chuyên đề Nội dung học tập
Giảng viên chuyên nghiệp
Checking-In   
 • Những nguyên tắc cơ bản trong đào tạo và huấn luyện nội bộ
 • Khái niệm “học viên ” và phong cách học của người đã có kinh nghiệm làm việc.
 • Các hình thức đào tạo và huấn luyện phù hợp với người đang đi làmXây dựng mục tiêu đào tạo, nội dung chương trình và kế hoạch giảng dạy.
 • Biên soạn tài liệu giảng viên _ học viênKết cấu của bài giảng.
 • Phân loại nội dung cho từng đề mục của bài giảng.
 • Hướng dẫn thao tác biên soạn slide giảng trên Power PointXây dựng các tình huống thực tế
 • Xác định các dụng cụ trợ giảng và văn phòng phẩm cần thiết cho lớp học
 • Xây dựng kế hoạch bài giảng.
Kỹ năng dẫn giảng     Giới thiệu dẫn dắt học viên              

 • Kỹ năng chào đón học viên / Giới thiệu giảng viên / Học viên tự giới thiệu
 • Kỹ thuật thiết lập nội quy /Giới thiệu phương pháp  đào tạo / khám phá mong đợi của  học viên
 • Làm rõ mục  tiêu  khóa học / Giới thiệu  nội dung  khóa học / Kỹ thuật  dẫn  nhập
 • 04 Modun kỹ năng thao  giảng  chuyên  nghiệp: GLOSS – EASY – FEED – OFF

Kiểm soát quá trình dẫn giảng

 • Kỹ thuật  quản lý Tình  huống:   lớp  quá năng động –  quá trầm –  quá tẻ nhạt,…
 • Kỹ thuật  quản  lý  thời gian: kỹ thuật chuẩn bị – dẫn giảng – kết  thúc
 • Kỹ thuật  quản  lý  học  viên: học  viên thụ động – năng động –  cá biệt

Kiểm  tra &  đánh giá,  dẫn  giảng

 • Kiểm  tra  hệ  thống hóa quá trình  dẫn  giảng  của  học  viên
 • Những  khiếm  khuyết  của  giảng  viên &  phương pháp  khắc  phục
 • Tương tác với học viên và các hoạt động tại lớp
 • Các tiến trình thực hiện chuyên nghiệp
 • Các công tác chuẩn bị trước ngày thao giảng
 • Kỹ năng thiết lập  đội/  nhóm trong lớp học
 • Giới thiệu phương pháp đào  tạo: Quy  nạp & diễn  dịch / Tình huống & Não công
 • Giới thiệu phương pháp đào  tạo VAK
 • Kỹ năng tiến hành thao  giảng: quy trình 3Ts / Ngôn ngữ hình thể / tư  thế & vị trí tương ứng,…
 • Kỹ thuật đặt câu hỏi / lắng nghe câu  trả  lời / phân tích / giải thích / đúc kết
 Quy trình, Kỹ thuật thiết kế Slide  Kỹ thuật thiết kế slide trình chiếu.

 • Nguyên tác thiết kế slide trình chiếu (08  yêu  cầu  nguyên tắc)
 • Kỹ thuật thiết kế Kích cỡ / Loại chữ / Màu sắc / Hình ảnh
 • Kỹ thuật thiết kế siêu liên kết / Nền slide / Tiêu đề / Hiệu  ứng
 • Các minh họa  trực quan / Phân tích & hiệu chỉnh – bài  tập tình  huống
 • Yêu  cầu năng lực đối với giảng viên (06  yêu  cầu tiêu  chuẩn)
 • Kỹ năng thiết kế giáo trình / chuẩn bị đạo cụ  đào tạo / kiểm soát tiến trình thao giảng
 • Kỹ năng  sử  dụng  đạo  cụ   đào  tạo / Kỹ thuật tiến hành thao  giảng  cá  nhân
 • Yêu  cầu  đạt 40  tiêu chuẩn thiết kế – xây Dựng & Thao giảng chuyên nghiệp

 

 • Hiểu và thực hành về kỹ năng giảng dạy và các chiến lược đào tạo
 • Thuyết trình hình ảnh
 • Cốt truyện thay vì hình ảnh hoạt hình
 • Sử dụng trò thay vai, nghiên cứu tình huống, thảo luận nhóm để cung cấp cơ hội học tập
 • Lập kế hoạch hoàn thiện kỹ năng giảng dạy
 • Chuẩn bị giảng dạy đề tài trong 10 phút
 • Giảng dạy.
 • Đánh giá và phản hồi.
 • Tổng kết
 • Cách thức đánh giá
 • Các hình thức và mẫu biểu đánh giá
 • Các loại kiểm tra

 

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • KHAI GIẢNG : Cập nhật theo lịch học viên
 • THỜI LƯỢNG: 8 buổi
 • THỜI GIAN: sáng 8:30-11:30, chiều: 13:00-16:00
 • ĐỊA ĐIỂM:   313 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
 • HỌC PHÍ: 5.700.000 / khóa (bao gồm cả tea break, chi phí tài liệu, in ấn, giảng viên, chứng nhận)

 

 

Thông tin liên hệ:

Hotline: 0909.164.889 
Email: info@crossroadplus.edu.vn
Địa chỉ: 313 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: www.crossroadplus.edu.vn