Bài viết

KHÓA HỌC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học:

 •  Phân biệt rõ ràng công tác quản trị trong hoạt động kinh doanh
 •  Hiểu được vai trò của bộ phận kế toán quản trị trong công tác quản lý điều hành công ty
 •  Biết và phân tích được các bài toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
 •  Có các công cụ để định hướng cho bài toán dự trù kinh phí ngắn hạn và dài hạn
 •  Hoạch định và phân tích các yếu tố rủi ro để có hướng quyết định chính xác cho công tác sản xuất, thương mại

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ KHÓA HỌC

 •  Là cấp quản lý điều hành doanh nghiệp – Bộ phận về tài chính kế toán. Cụ thể là Chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT, TGĐ, Giám đốc, trưởng phó phòng ban các doanh nghiệp, nhân viên các phòng ban muốn có nghiệp vụ kế toán…

 

NỘI DUNG

Học phần Nội dung chính Kết quả
1.  Những vấn đề chung về kế toán quản trị
 • Phân biệt kế toán quản trị với kế toán tài chính
 • Các vấn đề cơ bản kế toán quản trị & kế toán tài chính
 •   Nắm vững kiến thức, ý nghĩa về mối liên quan chặt chẽ giữa Kế toán quản trị & Kế toán tài chính
2.  Kế toán quản trị các yếu tố sản xuất kinh doanh
 • Kế toán quản trị vật tư, hàng hóa
 • Kế toán quản trị tài sản cố định
 • Kế toán quản trị lao động và tiền lương (tiền công)
3.  Kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm
 • Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh trong kế toán quản trị
 • Các loại giá thành được sử dụng trong kế toán quản trị
 • Đối tượng kế toán tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành
 • Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
 • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
 • Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang
 • Tính giá thành sản phẩm, lao vụ, dịch vụ
 •   Tối ưu hóa các chi phí & giá trị tạo lợi nhuận
4.  Kế toán quản trị trong doanh thu và kết quả kinh doanh
 • Định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp
 • Kế qoán quản trị doanh thu
 • Kế toán chi tiết kết quả kinh doanh
 •   Áp dụng giải pháp tối ưu tạo lợi nhuận hiệu quả
5.  Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận
 • Đo lường và tính toán chi phí cho một sản phẩm tìm ra giải pháp tác động chi phí tối ưu hóa chi phí – khối lượng – lợi nhuận
 •   Giải pháp áp dụng, tính toán giữa chi phí & giá trị – khối lượng – lợi nhuận
6.  Dự toán sản xuất kinh doanh và phân tích chi phí
 • Kết hợp giữa các nguồn lực việc tiêu dùng thực hiện các mục tiêu cụ thể trong Doanh nghiệp, tối ưu hóa giá trị chi phí
 •   Hoạch định chiến lược dự toán sản xuất kinh doanh

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC

THỜI GIAN
– KHAI GIẢNG: Cập nhật theo lịch học viên
– THỜI LƯỢNG: 4 buổi
ĐỊA ĐIỂM:  313 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
HỌC PHÍ: 3.300.000 / khóa (bao gồm cả tea break, chi phí tài liệu, in ấn, giảng viên, chứng nhận)

Phí ưu đãi: 3.000.000/ khóa dành cho học viên đăng ký trước khai giảng 10 ngày hoặc đăng ký từ 3 học viên.

Thông tin liên hệ:

Hotline: 0909.164.889
Email: info@crossroadplus.edu.vn
Địa chỉ: 313 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: 
www.crossroadplus.edu.vn

Bài viết liên quan

KPI
KHÓA HUẤN LUYỆN THIẾT LẬP XÂY DỰNG KPI’S XƯỞNG SẢN XUẤT

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Định hướng tư duy Thiết lập xây dựng biểu mẫu

quan-tri-mau-thuan-giai-quyet-xung-dot
KHÓA HUẤN LUYỆN QUẢN TRỊ MÂU THUẪN VÀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Sau khi học xong khóa học này học viên có khả

ban-hang-nganh-co-khi-dien
KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ – ĐIỆN

THÔNG ĐIỆP KHÓA HỌC - Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp bộ

ky-nang-thuyet-trinh
KHÓA HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học được thiết kế cho tất cả các cá nhân

dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc
ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học được thiết kế nhằm mục cung cấp cho học

xay-dung-van-hoa-doanh-nghiep
KHÓA HUẤN LUYỆN XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ Cấp quản lý doanh nghiệp Trưởng/ phó các phòng, ban

nghe-thuat-lanh-dao
KHÓA HUẤN LUYỆN NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho

nang-cao-nang-luc-quan-ly-cho-doi-ngu-quan-ly-cap-trung
KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ DÀNH CHO ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ CẤP TRUNG

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Sau khoá học, học viên sẽ: - Thừa nhận, thích nghi và

tao-dong-luc-cho-nhan-vien
KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho

6CD0029D-590D-4613-9599-355C46D0FCF4
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN

“Hãy có thời gian cho cả công việc và hưởng thụ; khiến mỗi ngày