Bài viết

KHÓA HUẤN LUYỆN THIẾT LẬP XÂY DỰNG KPI’S XƯỞNG SẢN XUẤT

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Định hướng tư duy Thiết lập xây dựng biểu mẫu KPI’s
 • Thiết lập KPI’s của công ty giao cho xưởng sản xuất
 • Thực hành đánh giá mức độ khả thi đến từng công ty
 • Thực hành phân điểm yếu bộ phận phụ trách
 • Thực hành phương pháp xây dựng KPI’s từ công ty giao cho bộ phận
 • Thực hành ví dụ phân bổ tực tế cho 1 chuyền sản xuất
 • Phương pháp thiết lập giá rị của từng KPI, đánh giá mức độ khả thi và tính đo lường

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ KHÓA HỌC

Khóa học được thiết kế cho đội ngũ quản lý cấp trung

 • Giám đốc, quản đốc sản xuất.
 • Trưởng phòng nhân sự.
 • Các cán bộ nghiệp vụ liên quan đến xây dựng KPIs tại các nhà máy.

NỘI DUNG

Học phần Nội dung chính Kết quả
 1. Chuyên đề 1: THÔNG TIN CƠ SỞ XÂY DỰNG KPI’S XƯỚNG SẢN XUẤT
 • Giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về KPI’s
 • KPI’s là gì? Hiểu đúng về KPI’s
 • KPI’s với các hệ thống quản lý : ISO9001, SA8000: Sự tương tác giữa KPI với các hệ thống quản lý hiện tại
 • Lợi ích của KPI’s: Các lợi ích của KPi đói với việc quản lý
 • Các yếu tố một KPI’s (SMART): Cụ thể , đo lường, khả thi, thực tiễn, thời gian thực hiện
 • Các nhóm KPI’s chính trong sản xuất : (S,Q,P,D.I,M)
 • Xác định các KPI’s của công ty giao cho 1 xưởng sản xuất
 • Khó khăn, trở ngại và rủi ro khi xây dựng KPI’s
 • Những công cụ chính triển khai thiết lập KPI (MBO, CSF, SWOT, STATISTIC TOOL BSC)
 • Giới thiệu chi tiết biểu mẫu xây dựng KPI’s
 • Bài tập ứng dụng:

Thiết lập  KPI’s cho bộ phận mình

Đánh giá mức độ khả thi của các KPI này

 • Định hướng tư duy
 • Thiết lập KPI’s của công ty giao cho xưởng sản xuất Thực hành đánh giá mức độ khả thi đến từng công ty
 • Thực hành phân điểm yếu bộ phận phụ trách
 • Thiết lập xây dựng biểu mẫu KPI’s
 1. Chuyên đề 2 : XÂY DỰNG KPI’s BỘ PHẬN
 • Chuẩn bị thông tin đầu vào xây dựng KPI’s
 • Xác định KPI’s công ty: Liệt kê chi tiết các KPI’s công ty đã được duyệt và khả thi phần 1
 • Xác định xưởng xây dựng KPI’s Mẫu: Thu thập thông tin xưởng thực hành mẫu KPI’s
 • Xác định các yếu tố cốt lõi (CFS): Thực hành phân bổ theo MBO từ mục tiêu công ty đến mục tiêu bộ phận. Phương pháp phân bổ theo chuyên môn. Thực hành công cụ phân tích CFS cho mỗi KPI của bộ phận,  (S.Q,P,D,I,M)
 • Đo lường tính thực tế giá trị KPI’s: Thực hành công cụ thống kê xác nhận tính xác thực của giá trị KPI’s
 • Xây dựng phương pháp đo lường: Thực hành định nghĩa phương pháp đo lường cho từng KPI’s , Đánh giá mức độ khả thi việc đo lường khi đưa KPI’s vào thực tế
 • Thiết lập danh sách KPI’s của bộ phận: Thực hành Phân tích SWOT bộ phận , kết hợp CFS , liệt kê danh sách các KPI’s của bộ phận
 • Phân bổ KPI’s bộ phận trên quá trình sản xuất: Thực hành Vẽ VSM của quí trình sản xuất , phân bổ KPI’s cho từng công đoạn (từ trên đưa xuống)
 • Bài tập ứng dụng:

Ứng dụng thực hiện KPI’s cho chuyền khu vực mình phụ trách

Thực hành theo biểu mẫu đã được đào tạo

 • Thực hành phương pháp xây dựng KPI’s từ công ty giao cho bộ phận
 • Thực hành ví dụ phân bổ thực tế cho 1 chuyền sản xuất
 • Phương pháp thiết lập giá trị của từng KPI, đánh giá mức độ khả thi và tính đo lường.
 1. Chuyên đề 3 : THỰC HÀNH THIẾT LẬP KPI’s CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT
 • Hướng dẫn đánh giá hiệu chỉnh từng KPI’s bộ phận do các bộ phận chuẩn bị: Xem xét đánh giá từng KPI’s trên công đoạn sản xuất , các nhóm trình bày , hiệu chỉnh hoàn chỉnh
 • Phân tích CSF & SWOT cho từng công đoạn: Phân tích các CSF của công đoạn , SWOT của công đoạn , xác lập các KPI’s bổ sung cho danh sách KPI’s công đoạn
 • Thiết lập danh sách KPI’s cho nhân viên trong công đoạn phân tích: Thiết lập danh sách KPI’s công đoạn sản xuất
 • Bài tập ứng dụng:

Hoàn chỉnh sau chỉnh sửa thành bảng KPI’s bộ phận

Bảng danh sách KPI ‘s của bộ phận

 1. Chuyên đề 4: THIẾT LẬP KPI’s CÁ NHÂN
 • Phân bổ KPI’s cho từng cá nhân: Thực hành phân bổ KPI’s cho từng cá nhân , tính xác thực và phương pháp đo lường
 • Việc thu thập thông tin đánh giá KPI’s: Phương pháp thu thập, phương tiện thu thập, biểu mẫu thu thập, độ tin cậy số liệu thu thập, thời gian định kỳ thu thập
 • Các yêu cầu của hệ thống thông tin thu thập cho KPI’s: các yêu cầu thực tế phát sinh: tính khách quan, tính minh bạch, độ tin cậy
 • Qui trình triển khai các KPI’s đến nhân viên: Các bước triển khai KPI’s đến nhân viên, xử lý các tình huống phản kháng, Hướng dẫn nhân viên cam kết.
 • Bài tập ứng dụng:

Thiết lập KPI’s cho từng cá nhân

Phương pháp triển khai KPI’s cho nhân viên

 • Bảng KPI’s cá nhân trong bộ phận mình phụ trách
 • Đánh giá rủi ro việc thu thập thông tin khi đánh giá bằng KPI’s
 1. Chuyên đề 5 : KPI’s & HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC
 • Qui trình đánh giá kết quả công việc qua KPI’s: Xác lập KPI’s và đánh giá kết quả công việc, phương pháp lấy thông tin và phản hồi thông tin
 • Phương pháp xác định mức đạt yêu cầu: Công khai minh bạch các mức yêu cầu cho nhân viên dơn giản, dễ hiểu, dễ ứng dụng, cụ thể hàng ngày
 • Phương pháp tính điểm: Công khai minh bach việc tính toán để nhân viên có thể tình trạng kết quả cụ thể của mình trong quá trình làm việc
 • Phản hồi kết quả cho nhân viên sau đánh giá: Nói rõ nguồn gốc thông tin, mức độ hoàn thành, động viên tích cực
 • Chu kỳ xem xét và xác định KPI’s của công ty: Giao KPI’s mới, mức độ KPI’s so với KPI’s cũ, lý do tăng KPI’s
 • Bài tập ứng dụng:

Ứng dụng hàng tháng đánh giá kết quả của nhân viên

 • Thực hành các bước đánh giá
 • Thực hành phương pháp trao đổi thông tin với nhân viên về kết quả công việc

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • KHAI GIẢNG : Cập nhật theo lịch học viên
 • THỜI GIAN: sáng 8:30-11:30, chiều: 13:00-16:00
 • THỜI LƯỢNG: 6 buổi
 • ĐỊA ĐIỂM: 313 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
 • HỌC PHÍ: 3.600.000 / khóa (bao gồm cả tea break, chi phí tài liệu, in ấn, giảng viên, chứng nhận)

Phí ưu đãi: 3.400.000/ khóa dành cho học viên đăng ký trước khai giảng 20 ngày hoặc đăng ký từ 3 học viên.

 

 

Thông tin liên hệ:

Hotline: 0909.164.889 
Email: info@crossroadplus.edu.vn
Địa chỉ: 313 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: www.crossroadplus.edu.vn

Bài viết liên quan

quan-tri-mau-thuan-giai-quyet-xung-dot
KHÓA HUẤN LUYỆN QUẢN TRỊ MÂU THUẪN VÀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Sau khi học xong khóa học này học viên có khả

ban-hang-nganh-co-khi-dien
KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ – ĐIỆN

THÔNG ĐIỆP KHÓA HỌC - Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp bộ

ky-nang-thuyet-trinh
KHÓA HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học được thiết kế cho tất cả các cá nhân

dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc
ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học được thiết kế nhằm mục cung cấp cho học

xay-dung-van-hoa-doanh-nghiep
KHÓA HUẤN LUYỆN XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ Cấp quản lý doanh nghiệp Trưởng/ phó các phòng, ban

nghe-thuat-lanh-dao
KHÓA HUẤN LUYỆN NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho

nang-cao-nang-luc-quan-ly-cho-doi-ngu-quan-ly-cap-trung
KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ DÀNH CHO ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ CẤP TRUNG

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Sau khoá học, học viên sẽ: - Thừa nhận, thích nghi và

ke-toan-quan-tri
KHÓA HỌC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Sau khi hoàn thành khóa học:  Phân biệt rõ ràng công

tao-dong-luc-cho-nhan-vien
KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho

6CD0029D-590D-4613-9599-355C46D0FCF4
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN

“Hãy có thời gian cho cả công việc và hưởng thụ; khiến mỗi ngày