Bài viết

KỸ NĂNG GIÁM SÁT BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho các học viên các khái niệm, công cụ, phương pháp và các bước cần thiết để Quản lý công việc của một Giám sát Bán hàng thành công trong một môi trường kinh doanh mang tính cạnh tranh.

Vào cuối khóa học, các học viên được mong đợi:

 • Xác định vai trò và kiểu mẫu của Giám sát Bán hàng chuyên nghiệp;
 • Xác định các tiêu chuẩn của công việc để Quản trị kết quả bán hàng;
 • Thiết lập và quản lý hệ thống phân phối hiệu quả.
 • Quản trị mục tiêu, lập kế hoạch và tổ chức công việc cho đội ngũ bán hàng hiệu quả;
 • Tuyển dụng, Xây dựng, huấn luyện và phát triển đội ngũ Bán hàng bền vững;
 • Quản trị Giao nhận – Hậu cần cho Nhà Phân phối một cách khoa học và giảm lãng phí;
 • Quản lý, Chăm sóc Khách hàng và phát triển thị trường hiệu quả;
 • Thực hiện Quản lý, lãnh đạo và động viên đội ngũ nhân sự theo yêu cầu.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ KHÓA HỌC

Khóa học dành cho các cấp tổ trưởng, trưởng nhóm, giám sát và các nhân viên được dự kiến đề bạt lên các vị trí Quản lý, Quản trị, Giám sát Bán hàng, những cá nhân muốn phát triển trong lãnh vực bán hàng nhưng chưa qua các lớp đào tạo Giám sát Bán hàng chuyên nghiệp.

NỘI DUNG

Học phần Nội dung chính Kết quả
Chân dung Giám sát bán hàng
 • Chân dung Giám sát Bán hàng
 • Vai trò và trách nhiệm của Giám sát.
 • Đặc tính của người thành công
 • Các kỹ năng cần thiết của nghề Giám sát
 • Có kiến thức về Quản lý và Lãnh đạo
 • Chủ động đảm nhiệm vai trò Quản lý và Lãnh đạo
Công tác Quản lý và Lãnh đạo
 • Phân biệt Quản lý và Lãnh đạo
 • Những nguyên tắc Lãnh đạo hiệu quả
 • Xác lập mục tiêu, chỉ tiêu và các chỉ số đo lường, quản lý thành tích công việc
 • Phương pháp Lập kế hoạch.
 • Phân công và đánh giá kết quả công việc
 • Biết thiết lập các chỉ số KPI phục vụ công việc
 • Biết lập kế hoạch,giao việc và đánh giá kết quả.
Quản trị Nhân sự Nhà phân phối
 • Kế hoạch nhân sự cho Nhà phân phối
 • Tuyển mộ và tuyển dụng.
 • Hoạch định Lương – thưởng – phụ cấp.
 • Tổ chức bộ máy Nhân sự
 • Công tác Quản lý nhân sự ở NPP
 •  Có khả năng hoạch định và tổ chức bộ máy nhân sự cho Nhà phân phối.
Xây dựng Hệ thống Phân phối
 • Các bước Xây dựng Nhà phân phối.
 • Khảo sát thị trường
 • Các tiêu chuẩn lựa chọn Nhà phân phối
 • Đàm phán với Nhà phân phối
 • Hoạch định kinh doanh địa bàn
 • Phủ vùng thương mại
 • Các công cụ quản trị địa bàn
 • Nắm bắt các bước xây dựng một Nhà phân phối
 • Có kiến thức về lựa chọn và đàm phán với nhà phân phối
 • Có khả năng hoạch định và quản trị địa bàn
Quản lý Đội ngũ bán hàng
 • 7 bước Bán hàng Chuyên nghiệp
 • Huấn luyện thực địa
 • 7 Nguyên lý bán hàng
 • Quy trình Huấn luyện
 • Các kỹ thuật Huấn luyện & Kèm cặp
 • Giám sát công việc
 • Quản lý Kết quả bán hàng
 • Thực hành
 • Có khả năng huấn luyện bán hàng thực địa cho nhân viên hiệu quả
 • Có khả năng Quản lý đội ngũ Bán hàng.
Quản lý Nhà phân phối
 • Quản lý Tồn kho
 • Quản lý ICO và D/O/SCLM
 • Phát triển Kênh phân phối
 • Các kỹ thuật Marketing trong phân phối
 • Event và Chiến dịch bán hàng
 • Các công cụ Đánh giá Hiệu quả công việc của Nhà Phân phối
 • Nhận thức về quản trị tồn kho và cung ứng
 • Có khả năng phát triển phân phối thông qua Marketing và các chương trình Bán hàng
Xây dựng Kế hoạch Kinh doanh
 • Phân tích kinh doanh
 • Cách ứng dụng Ma trận SWOT
 • Hoạch định Chương trình Bán hàng
 • Thiết lập Kế hoạch kinh doanh
 • Triển khai và theo dõi kế hoạch.
 • Quản lý tiến độ
 • Điều hành Chương trình Bán hàng
 • Có khả năng Xây dựng Kế hoạch kinh doanh
 • Có khả năng điều tiết và ứng phó khi triển khai kế hoạch kinh doanh
Công tác hậu cần
 • Tầm quan trọng của Hậu cần
 • Xây dựng Đội ngũ Hậu cần
 • Kế hoạch & Chiến lược Giao nhận
 • Lịch trình kiểm tra giao nhận
 • Kiểm soát kết quả Giao nhận
 • Xây dựng tiêu chí quản lý giao nhận.
 • Quản trị công nợ & rủi ro
 • Có khả năng xây dựng đội ngũ hậu cần hiệu quả và không lãng phí.
 • Nhận thức về kiểm soát hậu cần, giao nhận, công nợ và quản trị rủi ro cho Nhà phân phối

 

 

Bài viết liên quan

CCO
CCO (Chief Customer Officer) – Giám Đốc Kinh Doanh

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Cấp Lãnh đạo Doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám

CMO
CMO (Chief Marketing Officer) – Giám Đốc Marketing

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Các nhà lãnh đạo và các cấp quản lý trong

CEO
CEO – Giám Đốc Điều Hành

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, phó

CPO
Giám Đốc Sản Xuất Chuyên Nghiệp

  Sản phẩm với chất lượng ưu việt nhất mới là điều đáng quan

cfo
Giám đốc Tài Chính – CFO

      Giám đốc Tài Chính (CFO) là những người có khả năng dự báo và

CHRO
Giám đốc nhân sự – CHRO

 Nhiều quan niệm cho rằng Giám đốc nhân sự chỉ là người thừa hành

MCEO
Giám Đốc Điều Hành chuyên nghiệp

      Master CEO là một chương trình được thiết kế dành riêng cho các

dung-giu-sai-thai-nhan-su
KHÓA HỌC NÂNG CAO KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG, DÙNG, GIỮ & SA THẢI NHÂN SỰ

THÔNG ĐIỆP  KHÓA HỌC Khóa học thiết kế nhằm trang bị cho đội ngũ làm

quan-ly-kho-bai
KHÓA HUẤN LUYỆN QUẢN LÝ KHO BÃI CHUYÊN NGHIỆP

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Hiểu rõ tầm quan trọng Quản lý kho hàng như thế

lap-ke-hoach-san-xuat
KHÓA HUẤN LUYỆN LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Sau khoá học này học viên thực hiện xây dựng kế

cham-soc-khach-hang
KHÓA HUẤN LUYỆN NGHỆ THUẬT CHĂM SÓC PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những

nghe-thuat-thuong-luong-dam-phan-trong-kinh-doanh
KHÓA HUẤN LUYỆN NGHỆ THUẬT THƯƠNG LƯỢNG VÀ ĐÀM PHÁN

MỤC TIÊU KHÓA HỌC - Nhận thức tầm quan trọng của thương lượng và đàm

to-truong-san-xuat-chuyen-nghiep
KHÓA HUẤN LUYỆN TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Hiểu, nhận thức được một số đặc điểm chung nhất

quan-doc-san-xuat
KHÓA HUẤN LUYỆN QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

MỤC TIÊU KHÓA HỌC QUẢN ĐÓC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP Khóa học quản đốc sản

ky-nang-giao-tiep-chuyen-nghiep
KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHUYÊN NGHIỆP

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những

ban-hang-chuyen-nghiep
KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Vào cuối khóa, các học viên được mong đợi: Xác định