LỊCH KHAI GIẢNG

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU VỀ QUẢN TRỊ
KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
(DỰ KIẾN)
    
THỜI LƯỢNG
(BUỔI)     
ĐĂNG KÝ             
MCEO (Master Chief Executive Officer) – Giám Đốc Điều Hành chuyên nghiệp Theo lịch học viên  48 ĐĂNG KÝ
CEO (Chief Executive Officer) – Giám Đốc Điều Hành Theo lịch học viên  38 ĐĂNG KÝ
CPO (Chief Production Officer) – Giám Đốc Sản Xuất Theo lịch học viên  28 ĐĂNG KÝ
CHRO (Chief Human  Resources Officer) – Giám Đốc Nhân Sự Theo lịch học viên  28 ĐĂNG KÝ
CMO (Chief Marketing Officer) – Giám Đốc Marketing Theo lịch học viên  28 ĐĂNG KÝ
CCO (Chief Customer Officer) – Giám Đốc Kinh Doanh Theo lịch học viên  28 ĐĂNG KÝ
CFO (Chief Financial Officer) – Giám Đốc Tài Chính Theo lịch học viên  28 ĐĂNG KÝ
Nghệ thuật lãnh đạo Theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp Theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Quản trị mâu thuẫn và giải quyết xung đột Theo lịch học viên  02 ĐĂNG KÝ
CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
KHÓA HỌC  NGÀY KHAI GIẢNG
(DỰ KIẾN)      
  THỜI LƯỢNG
(BUỔI)  
ĐĂNG KÝ              
Chiến lược kinh doanh dành cho lãnh đạo Theo lịch học viên  03 ĐĂNG KÝ
CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU VỀ CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH
KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
(DỰ KIẾN)      
THỜI LƯỢNG
(BUỔI)  
ĐĂNG KÝ              
Hoạch định nguồn vốn – quản lý dòng tiền Theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Kế toán quản trị Theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU VỀ NHÂN SỰ
KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
(DỰ KIẾN)      
THỜI LƯỢNG
(BUỔI)  
ĐĂNG KÝ              
Đào tạo và quản lý nguồn nhân lực Theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Nghệ thuật phỏng vấn tuyển dụng, dùng, giữ & sa thải nhân sự Theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Chính sách lương và chế độ đãi ngộ Theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Nhân tướng, thấu hiểu tâm lý học thuyết phục trong quản trị Theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU VỀ MARKETING THƯƠNG HIỆU
KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
(DỰ KIẾN)     
THỜI LƯỢNG
(BUỔI)  
ĐĂNG KÝ              
Chiến lược marketing Theo lịch học viên  03 ĐĂNG KÝ
Xây dựng, quản lý truyền thông thương hiệu Theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Quản trị và phát triển kênh phân phối Theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Quản lý dự án marketing Theo lịch học viên  03 ĐĂNG KÝ

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
(DỰ KIẾN)     
THỜI LƯỢNG
(BUỔI)  
ĐĂNG KÝ              
Train the trainer (đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp) Theo lịch học viên  08 ĐĂNG KÝ
Nâng cao năng lực quản trị dành cho đội ngũ quản lý cấp trung Theo lịch học viên  10 ĐĂNG KÝ
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp Theo lịch học viên  08 ĐĂNG KÝ
Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp Theo lịch học viên  06 ĐĂNG KÝ
Lập kế hoạch sản xuất Theo lịch học viên  06 ĐĂNG KÝ
Quản lý sản xuất và kiểm soát chi phí Theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Quản lý kho bãi chuyên nghiệp Theo lịch học viên  06 ĐĂNG KÝ
Quản lý hiệu quả sản xuất theo tiêu chí KPI’S Theo lịch học viên  06 ĐĂNG KÝ
Quản lý chất lượng trong sản xuất Theo lịch học viên  03 ĐĂNG KÝ
Quản lý đội ngũ trong sản xuất Theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CHO SALE & BỔ TRỢ KINH DOANH

BỘ KHUNG CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG BÁN HÀNG THEO CHUYÊN NGÀNH
KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
(DỰ KIẾN)     
THỜI LƯỢNG
(BUỔI)  
ĐĂNG KÝ              
Kỹ năng bán hàng chuyên ngành bất động sản Theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng bán hàng chuyên ngành cơ khí – điện Theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng bán hàng chuyên ngành du lịch Theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng bán hàng chuyên ngành thực phẩm – tiêu dùng Theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
BỘ KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỔ TRỢ KINH DOANH
KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
(DỰ KIẾN)     
THỜI LƯỢNG
(BUỔI)  
ĐĂNG KÝ              
Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả Theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp Theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng quản lý thu hồi công nợ Theo lịch học viên  03 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên Theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Nghệ thuật chăm sóc khách hàng Theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Nghệ thuật thương lượng và đàm phán Theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng giám sát và quản lý bán hàng Theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng làm việc đội nhóm hiệu quả Theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp Theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng thuyết trình  Theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng  bán hàng chuyên nghiệp Theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ