CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU VỀ QUẢN TRỊ
KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
(DỰ KIẾN)
    
THỜI LƯỢNG
(BUỔI)     
ĐĂNG KÝ             
MCEO (Master Chief Executive Officer) – Giám Đốc Điều Hành chuyên nghiệp Cập nhật theo lịch học viên  48 ĐĂNG KÝ
CEO (Chief Executive Officer) – Giám Đốc Điều Hành Cập nhật theo lịch học viên  38 ĐĂNG KÝ
CPO (Chief Production Officer) – Giám Đốc Sản Xuất Cập nhật theo lịch học viên  28 ĐĂNG KÝ
CHRO (Chief Human  Resources Officer) – Giám Đốc Nhân Sự Cập nhật theo lịch học viên  28 ĐĂNG KÝ
CMO (Chief Marketing Officer) – Giám Đốc Marketing Cập nhật theo lịch học viên  28 ĐĂNG KÝ
CCO (Chief Customer Officer) – Giám Đốc Kinh Doanh Cập nhật theo lịch học viên  28 ĐĂNG KÝ
CFO (Chief Financial Officer) – Giám Đốc Tài Chính Cập nhật theo lịch học viên  28 ĐĂNG KÝ
Nghệ thuật lãnh đạo Cập nhật theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Cập nhật theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp Cập nhật theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Quản trị mâu thuẫn và giải quyết xung đột Cập nhật theo lịch học viên  02 ĐĂNG KÝ
CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
KHÓA HỌC  NGÀY KHAI GIẢNG
(DỰ KIẾN)      
  THỜI LƯỢNG
(BUỔI)  
ĐĂNG KÝ              
Chiến lược kinh doanh dành cho lãnh đạo Cập nhật theo lịch học viên  03 ĐĂNG KÝ
CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU VỀ CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH
KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
(DỰ KIẾN)      
THỜI LƯỢNG
(BUỔI)  
ĐĂNG KÝ              
Hoạch định nguồn vốn – quản lý dòng tiền Cập nhật theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Kế toán quản trị Cập nhật theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU VỀ NHÂN SỰ
KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
(DỰ KIẾN)      
THỜI LƯỢNG
(BUỔI)  
ĐĂNG KÝ              
Đào tạo và quản lý nguồn nhân lực Cập nhật theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Nghệ thuật phỏng vấn tuyển dụng, dùng, giữ & sa thải nhân sự Cập nhật theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Chính sách lương và chế độ đãi ngộ Cập nhật theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Nhân tướng, thấu hiểu tâm lý học thuyết phục trong quản trị Cập nhật theo lịch học viên  16 ĐĂNG KÝ
CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU VỀ MARKETING THƯƠNG HIỆU
KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
(DỰ KIẾN)     
THỜI LƯỢNG
(BUỔI)  
ĐĂNG KÝ              
Chiến lược marketing Cập nhật theo lịch học viên  03 ĐĂNG KÝ
Xây dựng, quản lý truyền thông thương hiệu Cập nhật theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Quản trị và phát triển kênh phân phối Cập nhật theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Quản lý dự án marketing Cập nhật theo lịch học viên  03 ĐĂNG KÝ

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
(DỰ KIẾN)     
THỜI LƯỢNG
(BUỔI)  
ĐĂNG KÝ              
Train the trainer (đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp) Cập nhật theo lịch học viên  08 ĐĂNG KÝ
Nâng cao năng lực quản trị dành cho đội ngũ quản lý cấp trung Cập nhật theo lịch học viên  10 ĐĂNG KÝ
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp Cập nhật theo lịch học viên  08 ĐĂNG KÝ
Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp Cập nhật theo lịch học viên  06 ĐĂNG KÝ
Lập kế hoạch sản xuất Cập nhật theo lịch học viên  06 ĐĂNG KÝ
Quản lý sản xuất và kiểm soát chi phí Cập nhật theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Quản lý kho bãi chuyên nghiệp Cập nhật theo lịch học viên  06 ĐĂNG KÝ
Quản lý hiệu quả sản xuất theo tiêu chí KPI’S Cập nhật theo lịch học viên  06 ĐĂNG KÝ
Quản lý chất lượng trong sản xuất Cập nhật theo lịch học viên  03 ĐĂNG KÝ
Quản lý đội ngũ trong sản xuất Cập nhật theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CHO SALE & BỔ TRỢ KINH DOANH

BỘ KHUNG CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG BÁN HÀNG THEO CHUYÊN NGÀNH
KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
(DỰ KIẾN)     
THỜI LƯỢNG
(BUỔI)  
ĐĂNG KÝ              
Kỹ năng bán hàng chuyên ngành bất động sản Cập nhật theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng bán hàng chuyên ngành cơ khí – điện Cập nhật theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng bán hàng chuyên ngành du lịch Cập nhật theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng bán hàng chuyên ngành thực phẩm – tiêu dùng Cập nhật theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
BỘ KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỔ TRỢ KINH DOANH
KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
(DỰ KIẾN)     
THỜI LƯỢNG
(BUỔI)  
ĐĂNG KÝ              
Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả Cập nhật theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp Cập nhật theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng quản lý thu hồi công nợ Cập nhật theo lịch học viên  03 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên Cập nhật theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Nghệ thuật chăm sóc khách hàng Cập nhật theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Nghệ thuật thương lượng và đàm phán Cập nhật theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng giám sát và quản lý bán hàng Cập nhật theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng làm việc đội nhóm hiệu quả Cập nhật theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp Cập nhật theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng thuyết trình  Cập nhật theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng  bán hàng chuyên nghiệp Cập nhật theo lịch học viên  04 ĐĂNG KÝ