Bài viết

Giám đốc nhân sự – CHRO

 Nhiều quan niệm cho rằng Giám đốc nhân sự chỉ là người thừa hành mệnh lệnh Ban Giám đốc, hay Giám đốc Nhân sự là người gây phiền toái, can thiệp vào các bộ phận khác. Trong ba chân kiềng của một hệ thống tổ chức, ngoài vốn, chiến lược – nhân sự là một trong những nguồn lực chính. Vậy vai trò của Giám đốc Nhân sự nên được nhìn nhận chuẩn mực như thế nào?

 Ở cấp độ 1, công tác nhân sự chỉ đơn thuần là xử lý các sự vụ hành chính: xếp lịch, chấm công, giải quyết tranh chấp nhỏ. Ở cấp độ 2, Công tác nhân sự được chuyên môn hóa. Bộ phận nhân sự tham gia vào việc lên kế hoạch Đào tạo, góp tiếng nói vào sự thăng tiến và sa thải nhân viên. Tuy nhiên, những nhiệm vụ đó phụ thuộc vào quan điểm và chiến lược của Ban Giám đốc. Ở cấp độ 3, Bộ phận nhân sự đóng vai trò vị trí chiến lược. Trong đó Giám đốc Nhân sự được xem như đối tác của Ban Lãnh đạo. Giám đốc Nhân sự là nhà tư vấn và vạch ra chiến lược phát triển nguồn nhân lực công ty theo đơn đặt hàng từ Ban Giám đốc. Họ hoạt động độc lập và bình đẳng với Ban Giám đốc.

 Giám đốc nhân sự: Một chuyên gia tâm lý là người biết lắng nghe, thấu hiểu ý kiến các phòng ban. Khi biết được tâm tư nguyện vọng của họ thì cần truyền đạt rõ ràng mục tiêu, sứ mệnh, chiến lược của công ty tới toàn bộ hệ thống. Giám đốc Nhân sự: Người truyền tin hiệu quả – không áp đặt những quy định, truyền đạt những thông điệp rõ ràng từ Ban lãnh đạo để các thành viên vui vẻ thực thi những quy định ấy. Giám đốc Nhân sự: Người hoạch định chiến lược – là người có khả năng cùng Ban Giám đốc đưa ra chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Thậm chí Giám đốc nhân sự có thể dự đoán được xu thế phát triển của nguồn nhân lực và có kế hoạch ứng phó.

 Các chuyên gia của Học Viện Đào Tạo Crossroadplus đã dày công nghiên cứu, thiết kế và biên soạn chương trình Đào tạo “CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp” với mong muốn các công ty/ các tổ chức luôn có đội ngũ nhân nguồn nhân lực hiệu quả. Điều này chắc chắn sẽ giúp Doanh nghiệp chúng ta phát sự mạnh và chính sách triển ở một đẳng cấp mới.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

 • Ban lãnh đạo Doanh nghiệp, Những người đang là Giám đốc Nhân sự, Trưởng bộ phận nhân sự, Trưởng phòng tổ chức hành chính,… của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ nhân sự và quản trị nhân sự nhằm trở thành một Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp.
 • Những người đang là chuyên viên nhân sự hay chuyên viên hành chính nhân sự của các doanh nghiệp đang có khát vọng trở thành Giám đốc Nhân sự của các công ty trong và ngoài nước trong tương lai.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH:

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể:

 • Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một Giám đốc Nhân sự ngày nay; Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị nhân sự của Việt Nam và thế giới.
 • Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CHRO trong thời đại ngày nay cần có như: Tổ chức và hoạt động của bộ phận nhân sự; Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực; Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực; Quy trình tuyển dụng, bổ dụng, thôi dụng; Hiểu biết về pháp luật lao động hiện hành; Xây dựng và triển khai hệ thống chính sách chế độ; Và tất cả các lĩnh vực khác liên quan đến nguồn nhân lực của công ty.

SỰ KHÁC BIỆT

Khóa học được đảm bảo kiểm tra chất lượng định kỳ.

 • Khóa học đảm bảo chất lượng theo lộ trình trước – trong – sau đào tạo
 • Kiểm tra định kỳ 3 tháng/lần tại doanh nghiệp,
 • Đội ngũ Chuyên gia Học viện Crossroadplus có trách nhiệm đồng hành xuyên suốt định hướng cố vấn chiến lược tại doanh nghiệp người tham gia.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần 1: Nhận thức mới về quản trị nhân sự hiện đại

Phần 2: Chiến lược nguồn nhân lực /HR Strateg

 • Chiến lược công ty và chiến lược nhân sự Các dạng chiến lược nhân sự và cấu thành của một chiến lược nhân sự
 • Hoạch định chiến lược nhân sự
 • Kiểm tra, đo lường và đánh giá chiến lược nhân sự

Phần 3: Tổ chức bộ phận nhân sự / HR Department

 • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ phận nhân sự
 • Phương pháp xác lập mục tiêu của bộ phận và hệ thống tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc.
 • Cơ cấu tổ chức và phân công phân nhiệm trong bộ phận nhân sự
 • Mối quan hệ của bộ phận nhân sự với các phòng ban, bộ phận khác

Phần 4: Tuyển dụng và bổ dụng / Recruitment & Assignment

 • Tiêu Chí tuyển dụng ( ASK):
 • Các công cụ tìm kiếm ứng viên tiềm năng hiện đại tại các tập đoàn thế giới đang áp dụng
 • Nhân tướng học: nhận diện tướng mạo,tính cách,hành vi, tâm lý
 • Các kỹ thuật phỏng vấn(STAR, DISC)
 • Ra quyết định tuyển dụng:(Lấy kết quả điểm phỏng vấn (ASK) so với tiêu chí tuyển dụng ( ASK)  để ra quyết định tuyển dụng.

Phần 5: Đánh giá nhân sự / Personel Appraisl

 • Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự đánh giá thái độ, năng lực và thành tích
 • Giới thiệu một số mô hình, phương pháp, công cụ trong đánh giá nhân sự

Phần 6: Đào tạo và phát triển / HR Training & Development

 • Xây dựng Hệ thống , quy trình đào tạo, phát triển nhân sự kế thừa
 • Đào tạo & giải pháp trong huấn luyện đội ngũ
 • Hoạch định Nguồn Nhân lực
 • Định hướng đào tạo và Giải pháp Phát triển Nhân sự phù hợp với tầm nhìn chiến lược trong tổ chức

 Phần 7: Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

 • Khuôn mặt không biết nói dối
 • Bách tuế đồ
 • 12 Cung của khuôn mặt
 • Thực hành nhân diện
 • Kết hợp văn hóa Đông – Tây

Phần 8: Lương và Chế độ đãi ngộ / Compensation & Remuneration System

 • Chính sách lương và các yếu tố ảnh hưởng
 • Hệ thống lương và các bước xây dựng hệ thống lương
 • Cơ cấu và ngân sách tiền lương
 • Chính sách và chế độ đãi ngộ

Phần 9: Tâm lý học thuyết phục trong quản trị nhân sự

 • Nguyên tắc thấu hiểu đối phương
 • Hiểu rõ đối phương là ai?
 • Vận dụng các yếu tố trong giao tiếp để tăng tính thuyết phục
 • Sử dụng uy tín cá nhân
 • Sử dụng bằng chứng xã hội làm cơ sở thuyết phục
 • Văn hóa và nhân khẩu học

Phần 10: Tham quan kiến tập về mô hình quản trị nhân sự tại các Tập Đoàn Đa Quốc Gia nổi tiếng tại Việt Nam

Bài viết liên quan

CCO
CCO (Chief Customer Officer) – Giám Đốc Kinh Doanh

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Cấp Lãnh đạo Doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám

CMO
CMO (Chief Marketing Officer) – Giám Đốc Marketing

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Các nhà lãnh đạo và các cấp quản lý trong

ceo
CEO – Giám Đốc Điều Hành

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, phó

CPO
Giám Đốc Sản Xuất Chuyên Nghiệp

  Sản phẩm với chất lượng ưu việt nhất mới là điều đáng quan

cfo
Giám đốc Tài Chính – CFO

      Giám đốc Tài Chính (CFO) là những người có khả năng dự báo và

MCEO
Giám Đốc Điều Hành chuyên nghiệp

      Master CEO là một chương trình được thiết kế dành riêng cho các

dung-giu-sai-thai-nhan-su
KHÓA HỌC NÂNG CAO KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG, DÙNG, GIỮ & SA THẢI NHÂN SỰ

THÔNG ĐIỆP  KHÓA HỌC Khóa học thiết kế nhằm trang bị cho đội ngũ làm

giam-sat-ban-hang
KỸ NĂNG GIÁM SÁT BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho các học viên

quan-ly-kho-bai
KHÓA HUẤN LUYỆN QUẢN LÝ KHO BÃI CHUYÊN NGHIỆP

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Hiểu rõ tầm quan trọng Quản lý kho hàng như thế

lap-ke-hoach-san-xuat
KHÓA HUẤN LUYỆN LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Sau khoá học này học viên thực hiện xây dựng kế

cham-soc-khach-hang
KHÓA HUẤN LUYỆN NGHỆ THUẬT CHĂM SÓC PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những

nghe-thuat-thuong-luong-dam-phan-trong-kinh-doanh
KHÓA HUẤN LUYỆN NGHỆ THUẬT THƯƠNG LƯỢNG VÀ ĐÀM PHÁN

MỤC TIÊU KHÓA HỌC - Nhận thức tầm quan trọng của thương lượng và đàm

to-truong-san-xuat-chuyen-nghiep
KHÓA HUẤN LUYỆN TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Hiểu, nhận thức được một số đặc điểm chung nhất

quan-doc-san-xuat
KHÓA HUẤN LUYỆN QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

MỤC TIÊU KHÓA HỌC QUẢN ĐÓC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP Khóa học quản đốc sản

ky-nang-giao-tiep-chuyen-nghiep
KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHUYÊN NGHIỆP

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những

ban-hang-chuyen-nghiep
KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Vào cuối khóa, các học viên được mong đợi: Xác định