Bài viết

Giám đốc Tài Chính – CFO

      Giám đốc Tài Chính (CFO) là những người có khả năng dự báo và xử lý các rủi ro tài chính, lập chiến lược kinh doanh lâu dài cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, rất ít CFO trong nước làm được điều này, trong khi rủi ro tài chính của doanh nghiệp (DN) ngày càng tăng do tác động của những biến động trên thị trường.

CFO là người tạo dựng được uy tín và niềm tin của cộng đồng tài chính, đầu tư, kinh doanh và báo chí…

  Hiện nay với xu hướng M&A mạnh mẽ từ các “đại gia” nước ngoài và tiến trình cổ phần hóa từ các doanh nghiệp nhà nước thì khi trở thành công ty cổ phần đại chúng hoặc thực hiện một “phi vụ” M&A hiệu quả thì việc tuân thủ việc minh bạch hóa thông tin vô cùng quan trọng và cũng là vai trò của một CFO, ngoài ra, bên cạnh Giám đốc điều hành –CEO người lèo lái con thuyền doanh nghiệp, thì CFO được xem là người đại diện cho Công ty để đối thoại với cổ đông, với nhà đầu tư nhằm chia sẻ về kết quả kinh doanh, chiến lược hoạt động cũng như tiềm năng và cơ sở tăng trưởng của doanh nghiệp trong tương lai. CFO là người tạo ảnh hưởng và xây dựng niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư đối với doanh nghiệp..

Nắm bắt được nhu cầu đó của Doanh nghiệp hiện nay, Học Viện đào tạo Crossroadplus nghiên cứu và thiết kế chương trình đào tạo Giám đốc tài chính (Chief Financial Officer – CFO) dành cho lãnh đạo tài chính, kế toán trưởng và nhân sự phụ trách tài chính, kế toán của các doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

 • Chương trình đào tạo này phù hợp với các đối tượng tham dự sau:Giám đốc Tài chính (CFO) của các doanh nghiệp .
 • Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp mong muốn sớm trở thành Giám đốc Tài chính.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình này sẽ trang bị, cung cấp cho Học viên:

 • Những tư duy và nhận thức cốt lõi, mô hình, công cụ và phương pháp quản trị tài chính cập nhật nhất của thế giới mà một CFO chuyên nghiệp cần phải có trong môi trường kinh doanh toàn cầu.
 • Có giải pháp khắc phục và tháo gỡ những khó khăn thực trạng tại Doanh nghiệp
 • Quản trị TCDN
 • Lập KHTC
 • Thuyết trình TC
 • Phân tích TC trong từng dự án
 • Phân tích nguồn ĐTTC
 • Phân tích chiến lược TC dài hạn
 • Giải quyết phát sinh trong TC
 • Nâng cao nghiệp vụ kế toán

SỰ KHÁC BIỆT

Khóa học được đảm bảo kiểm tra chất lượng định kỳ.

 • Khóa học đảm bảo chất lượng theo lộ trình trước – trong – sau đào tạo
 • Kiểm tra định kỳ 3 tháng/lần tại doanh nghiệp,
 • Đội ngũ Chuyên gia Học viện Crossroadplus có trách nhiệm đồng hành xuyên suốt định hướng cố vấn chiến lược tại doanh nghiệp người tham gia.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần 1: Tổng quan về tài chính / Overview.

 • Chức năng và nhiệm vụ giám đốc tài chính / CFO’s functions + responsibilities
 • Bốn lĩnh vực tài chính / 4 fields of finance
 • Tác động kinh tế vĩ mô đến tài chính / Impact of macro – economic factors on finace

Phần 2: Các định chế tài chính / Finacial instutions

 • Các tổ chức tài chính / Finacial organizations
 • Ngân hàng và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng / Banks and non-bank credit unions
 • Thị trường chứng khoán / Stock exchanges
 • Các cơ quan chức năng hữu quan của nhà nước / Functional agencies
 • Thực hành: Bài tập huấn luyện / Exercises

Phần 3: Giá trị tương lai của tiền/ The future value of money

 • Khảo sát giá trị tương lai và hiện tại thuần NPV / Exploring NVP
 • Phương thức hoán đổi / Swap metho

Phần 4: Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính/ Finacial analysis and statements

 • Các loại báo cáo tài chính / Fianlcial statements
 • Bảng cân đối tài sản có và tài sản nợ / Balance sheet
 • Báo cáo kết quả kinh doanh / Profit and loss statement
 • Báo cáo lưu chuyển dòng tiền / Cash flow analysis
 • Thuyết minh tài chính / Finalcial reporting
 • Thực hành: Bài tập huấn luyện / Exercises

Phần 5: Huấn luyện các hệ số tài chính cơ bản / Financial Reports & Standards

 • Lãi trên đầu tư / Return on investment ratio (ROI)
 • Thanh khoản / Liqviclity ratio
 • Tăng trưởng / Growth ratio
 • Rủi ro / Rish ratio
 • Lợi nhuận và tăng trưởng lợi nhuận / Profit and profitability growth ratio
 • Thanh khoản nhanh / Qvick ratio
 • Vòng quay và các tài khoản phải thu / Receivables turnover
 • Vòng quay hàng tồn kho / Inventory turnover
 • Ngày bình quân vòng quay hàng tồn kho / Average inventory day turnover
 • Lợi nhuận biên / Profit margin
 • Lợi nhuận biên hoạt động / Operating profit margin
 • Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và chi phí khấu hao / Earnings before interest tax (EBIT)
 • Chỉ số sinh lời nội bộ / Internal revenues index (IRI)
 • Thực hành: Bài tập huấn luyện / Exercises

Phần 6: Ý nghĩa các hệ số ROI, ROA, ROE / Significance of ROI/ROA/ROE

Phần 7: Hoạch định tài chính và lập ngân sách / Corporate Taxation Systems

 • Các giả định và phương pháp lập kế hoạch tài chính / Assumptions and methods
 • Phân tích mẫu / Sample Analysis.

Phần 8: Tài chính quốc tế / International business

 • Kinh doanh toàn cầu / Global business
 • Những vấn đề kinh tế vĩ mô và tác động của chính trị, xã hội, văn hóa, pháp luật đến các quy định tài chính / Macro-economic factor, Socio-cultural factor.

Phần 9: Đầu tư tài chính và rủi ro / Stock Markets

 • Đầu tư tài chính và rủi ro / Stock Markets
 • Định nghĩa đầu tư từ góc độ tài chính / What is investment ?
 • Phân tích dự án đầu tư / Investment project analysis
 • Hệ số VAR /VAR ratio
 • Quản trị rủi ro đầu tư tài chính / Finacial risk management
 • Thực hành: Bài tập huấn luyện / Exercises

Phần 10: Quản lý đội ngũ/ Team Management

 • Kỹ năng quản lý và lãnh đạo đội ngũ / Team – building and management
 • Tạo động lực làm việc

Phần 11: Đề tài tốt nghiệp “Lên đề án quản trị tài chính tại công ty”/ Final Exam “Project of financial management at the company”

Phần 12: Đối thoại cùng chuyên gia/ mentoring with trainer

Phần 13: Lễ trao “Chứng Chỉ Tốt Nghiệp”/ Graduation Ceremony

Phần 14: Huấn luyện áp dụng thực tế tại công ty / Coaching in the company

Bài viết liên quan

CCO
CCO (Chief Customer Officer) – Giám Đốc Kinh Doanh

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Cấp Lãnh đạo Doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám

CMO
CMO (Chief Marketing Officer) – Giám Đốc Marketing

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Các nhà lãnh đạo và các cấp quản lý trong

ceo
CEO – Giám Đốc Điều Hành

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, phó

CPO
Giám Đốc Sản Xuất Chuyên Nghiệp

  Sản phẩm với chất lượng ưu việt nhất mới là điều đáng quan

CHRO
Giám đốc nhân sự – CHRO

 Nhiều quan niệm cho rằng Giám đốc nhân sự chỉ là người thừa hành

MCEO
Giám Đốc Điều Hành chuyên nghiệp

      Master CEO là một chương trình được thiết kế dành riêng cho các

dung-giu-sai-thai-nhan-su
KHÓA HỌC NÂNG CAO KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG, DÙNG, GIỮ & SA THẢI NHÂN SỰ

THÔNG ĐIỆP  KHÓA HỌC Khóa học thiết kế nhằm trang bị cho đội ngũ làm

giam-sat-ban-hang
KỸ NĂNG GIÁM SÁT BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho các học viên

quan-ly-kho-bai
KHÓA HUẤN LUYỆN QUẢN LÝ KHO BÃI CHUYÊN NGHIỆP

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Hiểu rõ tầm quan trọng Quản lý kho hàng như thế

lap-ke-hoach-san-xuat
KHÓA HUẤN LUYỆN LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Sau khoá học này học viên thực hiện xây dựng kế

cham-soc-khach-hang
KHÓA HUẤN LUYỆN NGHỆ THUẬT CHĂM SÓC PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những

nghe-thuat-thuong-luong-dam-phan-trong-kinh-doanh
KHÓA HUẤN LUYỆN NGHỆ THUẬT THƯƠNG LƯỢNG VÀ ĐÀM PHÁN

MỤC TIÊU KHÓA HỌC - Nhận thức tầm quan trọng của thương lượng và đàm

to-truong-san-xuat-chuyen-nghiep
KHÓA HUẤN LUYỆN TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Hiểu, nhận thức được một số đặc điểm chung nhất

quan-doc-san-xuat
KHÓA HUẤN LUYỆN QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

MỤC TIÊU KHÓA HỌC QUẢN ĐÓC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP Khóa học quản đốc sản

ky-nang-giao-tiep-chuyen-nghiep
KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHUYÊN NGHIỆP

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những

ban-hang-chuyen-nghiep
KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Vào cuối khóa, các học viên được mong đợi: Xác định