Bài viết

KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, khái niệm và kỹ thuật cần thiết để xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ trong công việc một cách hiệu quả trong nhóm.

Vào cuối khóa học, học viên có thể:

 • Phát triển mối quan hệ tích cực trong công việc tại nơi làm việc qua việc hiểu chính mình và người khác, giao tiếp, phản hồi tích cực, thuyết phục, hội họp và trình bày ý tưởng với người khác một cách hiệu quả;
 • Thiết lập mục đích, mục tiêu, kế hoạch hành động cá nhân và nhóm trong xử lý công việc hằng ngày;
 • Ngăn ngừa và giải quyết các mâu thuẫn tại nơi làm việc một cách hiệu quả;
 • Xác định các giai đoạn phát triển đội/nhóm và trở thành một thành viên tích cực để xây dựng một đội/nhóm làm việc hiệu quả;
 • Tham gia tích cực trong việc giải quyết các vấn đề của nhóm và trong tiến trình ra quyết định.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ KHÓA HỌC

Khóa học được thiết kế cho tất cả các cá nhân đang chuẩn bị đi làm hoặc đang làm việc ở các doanh nghiệp nơi họ cần đạt được sự phối hợp, tin cậy và hỗ trợ cao nhất nơi mọi thành viên để hoàn thành tốt công việc và thăng tiến trong nghề nghiệp.

NỘI DUNG

Học phần Nội dung chính >Kết quả
Biết mình Biết người
 • Tự nhận thức là gì?
 • Biết mình biết người
 • Cửa sổ Johari & Quy tắc SALT
 • Thái độ tích cực & giữ lửa cho Nhóm
 • Xây dựng không khí làm việc cởi mở
 • Khơi dậy ý thức tích cực trong Nhóm
 • Cách xây dựng sự tin tưởng trong Đội
 • Sự hỗ trợ, tôn trọng và hiểu biết
 • Quy trình Xây dựng Phát triển Đội
 • Tận dụng những mặt mạnh của cá nhân và phát triển những kế hoạch để cải thiện và bù đắp những mặt hạn chế
 • Nâng cao sự hiểu biết và quan tâm của cá nhân về tình trạng và chất lượng trong giao tiếp với người khác trong công ty.
 • Hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau
 • Hỗ trợ và giúp đỡ trong công việc theo sự chủ động.
Xác định mục tiêu và định hướng vào kết quả công việc
 • Mục tiêu là gì?
 • Làm việc đồng bộ.
 • Lãnh đạo Nhóm hiệu quả
 • Hành vi kiên định và hướng đến đạt cho được mục tiêu kết quả công việc đã xác định
 • Thiết lập được mục tiêu công việc SMART
 • Xử lý được các yếu tố tác động đến việc đạt được mục tiêu công việc và nỗ lực đạt được kết quả công việc
Lập kế hoạch và tổ chức công việc cho Nhóm
 • Kế hoạch hành động cho Nhóm
 • Uỷ thác và phân công
 • Hỗ trợ và giúp đỡ
 • Xử lý tình huống
 • Phương án dự phòng
 • Lập kế hoạch hành động, thực hiện lịch làm việc cá nhân và xử lý công việc hằng ngày hiệu quả
Làm việc trong đội/nhóm
 • Làm việc trong đội/nhóm là gì?
 • Những hạn chế tiềm ẩn của đội/nhóm
 • Các kiểu đội/nhóm hiện đại
 • Những giai đoạn phát triển đội/nhóm
 • Những đặc tính của đội/nhóm làm việc hiệu quả
 • Hình thành hay tham gia và thúc đầy đội/nhóm đạt được mục tiêu
 • Có khả năng trở thành một thành viên tích cực và hiệu quả trong đội/nhóm
Xây dựng và Phát triển Nhóm
 • Các giai đoạn phát triển Nhóm
 • Xử lý rối loạn nhóm
 • Hoà nhập nhóm và Tái lập nhóm
 • Sử dụng quyền hạn và quyền lực Nhóm
 • Phát triển Nhóm theo VBM
 • Nhận thức cách phát triển nhóm hiệu quả
 • Biết cách dẫn dắt Nhóm và hoà nhập Nhóm hiệu quả.
 • Xây dựng và phát triển nhóm

Bài viết liên quan

nang-cao-nang-luc-quan-tri
NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ DÀNH CHO ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ CẤP TRUNG

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học được thiết kế cho cán bộ quản lý cấp

tuyen-dung-sa-thai-nhan-vien
NÂNG CAO KỸ NĂNG TUYỂN, DÙNG GIỮ & SA THẢI NHÂN SỰ

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những

quan-ly-nhan-luc-danh-gia-nhan-vien
QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Vào cuối khóa, các học viên được mong đợi: Hiểu rõ được

c1a9c9c6a220396cc9f78ce108a92be2
KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những

Latin-American-meeting-1024x768
NGHỆ THUẬT CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những