Bài viết

KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển năng lực làm việc trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Vào cuối khóa, các  học viên được mong đợi:

 • Thừa nhận, thích nghi và giải quyết hiệu quả các công việc hàng ngày trong vai trò trách nhiệm của người quản lý.
 • Hiểu rõ các động cơ thúc đẩy nhân viên làm việc và ứng dụng.
 • Nắm bắt các lý thuyết động viên hiện đại và cách ứng dụng.
 • Sử dụng các kỹ năng giao tiếp, động viên để kích thích và thúc đẩy nhân viên làm việc hiệu quả
 • Xây dựng & Sử dụng Quyền hạn và Quyền lực hiệu quả trong Lãnh đạo.
 • Nhìn nhận vai trò và sứ mạng của Nhà lãnh đạo trong Tổ chức.
 • Lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp;

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ KHÓA HỌC

Khóa học được thiết kế cho các cấp Lãnh đạo, giám sát, quản lý và các nhân viên được dự kiến đề bạt lên các vị trí lãnh đạo, giám sát, quản lý.

NỘI DUNG

Học phần Nội dung chính Kết quả
Động viên nhân viên
 • Quản lý và động viên
 • Lợi ích và nguy cơ trong Động viên nhân viên.
 • Tháp nhu cầu của Maslow
 • Nghệ thuật Động viên theo Herzberg
 • Nghệ thuật Động viên theo Vroom
 • Giải pháp động viên nhân viên hiệu quả.
 • Xây dựng và duy trì động cơ thúc đẩy.
 • Ứng dụng phong cách Lãnh đạo và Động viên theo tình huống.
 • Hiểu được nhu cầu của nhân viên và có khả năng tạo ra các yếu tố làm cho nhân viên cảm thấy thích thú trong công việc bằng các cách thức phù hợp
Nghệ thuật  lãnh đạo
 • Lãnh đạo là gì?
 • Sứ mạng của Nhà Lãnh đạo
 • Vị trí và vai trò của Nhà Lãnh đạo
 • Lý thuyết lãnh đạo X và Y
 • Quyền hạn và Quyền lực
 • Bí quyết xây dựng & sử dụng Quyền lực
 • Mạng lưới quản lý của Blake and Mouton
 • Nghệ thuật Lãnh đạo theo tình huống
 • Sơ đồ phong cách lãnh đạo
 • Ứng dụng các phong cách lãnh đạo
 • Chọn lựa, sử dụng và điều chỉnh phong cách lãnh đạo phù hợp theo tình huống công việc và năng lực của nhân viên
Giao tiếp trong Lãnh đạo
 • Giới thiệu Bí quyết giao tiếp trong Lãnh đạo
 • Lãnh đạo hiệu quả bằng Nghệ thuật Giao tiếp
 • Biết mình biết người
 • Phương pháp trao đổi thông tin hiệu quả
 • Lãnh đạo theo đặc thù Văn hóa vùng miền
 • Bí quyêt Giao tiếp phi ngôn ngữ.
 • Nghệ thuật lắng nghe của nhà Lãnh đạo
 • Chuẩn mực giao tiếp công sở.
 • Thiết lập Văn hóa làm việc trong công sở
 • Xác định các yếu tố cần thiết cho việc giao tiếp hiệu quả.
 • Giao tiếp hiệu quả trong công việc.
 • Xác định các hình thức giao tiếp hiệu quả trong tổ chức

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC

THỜI GIAN
– KHAI GIẢNG: Cập nhật theo lịch học viên
– THỜI LƯỢNG: 4 buổi
ĐỊA ĐIỂM: 313 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
HỌC PHÍ: 3.300.000 / khóa (bao gồm cả tea break, chi phí tài liệu, in ấn, giảng viên, chứng nhận)

Phí ưu đãi: 3.000.000/ khóa dành cho học viên đăng ký trước khai giảng 10 ngày hoặc đăng ký từ 3 học viên.

Thông tin liên hệ:

Hotline: 0909.164.889
Email: info@crossroadplus.edu.vn
Địa chỉ: 313 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: www.crossroadplus.edu.vn

Bài viết liên quan

KPI
KHÓA HUẤN LUYỆN THIẾT LẬP XÂY DỰNG KPI’S XƯỞNG SẢN XUẤT

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Định hướng tư duy Thiết lập xây dựng biểu mẫu

quan-tri-mau-thuan-giai-quyet-xung-dot
KHÓA HUẤN LUYỆN QUẢN TRỊ MÂU THUẪN VÀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Sau khi học xong khóa học này học viên có khả

ban-hang-nganh-co-khi-dien
KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ – ĐIỆN

THÔNG ĐIỆP KHÓA HỌC - Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp bộ

ky-nang-thuyet-trinh
KHÓA HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học được thiết kế cho tất cả các cá nhân

dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc
ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học được thiết kế nhằm mục cung cấp cho học

xay-dung-van-hoa-doanh-nghiep
KHÓA HUẤN LUYỆN XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ Cấp quản lý doanh nghiệp Trưởng/ phó các phòng, ban

nghe-thuat-lanh-dao
KHÓA HUẤN LUYỆN NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho

nang-cao-nang-luc-quan-ly-cho-doi-ngu-quan-ly-cap-trung
KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ DÀNH CHO ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ CẤP TRUNG

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Sau khoá học, học viên sẽ: - Thừa nhận, thích nghi và

ke-toan-quan-tri
KHÓA HỌC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Sau khi hoàn thành khóa học:  Phân biệt rõ ràng công

6CD0029D-590D-4613-9599-355C46D0FCF4
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN

“Hãy có thời gian cho cả công việc và hưởng thụ; khiến mỗi ngày