BAN LÃNH ĐẠO

Học viện đào tạo CROSSROADPLUS

1

CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN & TỔNG GIÁM ĐỐC

Chairman & General Director

TS.  NGUYỄN THỊ THU VÂN

 

3

CHUYÊN GIA CỐ VẤN

TS. CHEW CHOON HOW

 

THÔNG ĐIỆP TỪ BAN LÃNH ĐẠO

Với kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn sâu của đội ngũ chuyên gia, chúng tôi với sứ mệnh trở thành Học viện đào tạo hàng đầu tại Việt Nam về các chương trình nâng cao về quản lý điều hành cho Doanh nghiệp Việt Nam. Chúng tôi luôn mong muốn được cùng đồng hành với những khó khăn mà các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp và luôn không ngừng phát triển, bắt kịp xu thế phát triển của thế giới, áp dụng linh hoạt trong thực tiễn tại Việt Nam, học viện CrossroadPlus chúng tôi cam kết chuyển giao kiến thức thưc tiễn trên nền tảng tư duy giáo dục, định hướng và phát huy tối đa khả năng sáng tạo của học viên, tạo ra lợi thế cạnh tranh trong thời đại toàn cầu hóa.

Kính chúc quí vị sức khỏe, thành công, chúc doanh nghiệp chúng ta phát triển bền vững. Học viện chúng tôi cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam.

MESSAGE FROM BOARD OF DIRECTORS

With experiences and deep knowledge of our experts, we are on a mission to become a leading training academy in Vietnam focusing on the advanced management programs for enterprises in Vietnam. We want to share the difficulties that enterprises are facing and we are constantly developing to catch up with the world development and to apply in practice in Vietnam. We – CrossroadPlus Training Academy – are committed to transferring practical knowledge on educational platform to orient and maximize the creativity of students and create the competitive advantage in an era of globalization.

We wish you lots of health and we wish your company great success, much prosperity and sustainable development. CrossroadPlus Training Academy would like to become a long-term partner to accompany and sustainably develop together with the companies in Vietnam.